Reklamacje i zwroty

Gwarancja

 

Część produktów sprzedawanych w naszym sklepie posiada gwarancję producenta. W przypadku wykrycia wady w produkcie objętym gwarancją, skontaktuj się z naszą firmą.

Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) i oryginalnego opakowania aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego - stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.

 

Reklamacje

Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki Klient poproszony jest o sprawdzenie, czy nie uległa ona uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, Sprzedawca zaleca odmówienie przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się pod numerami telefonów: 788-546-354, 44 714-02-85, 44 714-04-85 lub mailowo  lugano.sklep@gmail.com, biuro@lugano.com.pl.

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za sprzedany Towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Klienta istnienia wady fizycznej Produktu, Klient może zgłosić reklamację w ciągu 1 roku od dnia zauważenia wady.
 4. Reklamowany Produkt wraz z oświadczeniem o złożeniu reklamacji (np. za pomocą formularza reklamacyjnego) należy przesłać na adres: LUGANO Agnieszka Rzepnikowska Monika Simon Sp. j., Gałków Mały ul. Towarowa 19, 95-041 Gałków Duży.

W przypadku złożenia reklamacji na pokrowce na fotele samochodowe produkt należy przesłać na adres: LUGANO Agnieszka Rzepnikowska, Monika Simon Sp.j. filia w Stromcu,
ul. Piaski 2, 26-804 Stromiec.

Prosimy o dołączenie dowolnego dokumentu potwierdzającego fakt zawarcia umowy sprzedaży (np. paragon, faktura, potwierdzenie dokonania wpłaty).

 1. Koszty dostarczenia Produktu w obie strony pokrywa Sprzedawca.
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
 3. żądać wymiany Produktu;
 4. żądać naprawienia Produktu;
 5. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
 6. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

Obniżenie ceny oraz odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wtedy gdy:

 1. Sprzedawca nie ma możliwości naprawienia Produktu lub wymiany na nowy,
 2. Produkt był już wymieniony lub naprawiony,
 3. Sprzedawca nie wymienił bądź nie naprawił Produktu mimo złożonego przez Klienta żądania.

Ponadto Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

W przypadku braku możliwości naprawy towaru Sprzedawca decyduje o wymianie towaru na wolny od wad lub zwrocie pieniędzy.

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Reklamacji. O rozstrzygnięciu Reklamacji Klient zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie bądź w inny sposób wskazany przez Klienta.
 2. Sprzedawca może odmówić spełnienia żądania Kupującego, jeżeli jego żądanie jest niemożliwe do realizacji albo wymagałoby nadmiernych kosztów. W przypadku gdy Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany Produktu lub jego naprawy, gdy koszty spełnienia żądania przewyższają cenę Produktu.
 3. Reklamacje dotyczące innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać na przykład:
 4. a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lugano.sklep@gmail.com, biuro@lugano.com.pl,
 5. b) telefonicznie: 788-546-354, 44 714-02-85, 44 714-04-85.
 6. Reklamacja dotycząca innych usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty e-mail, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 7. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O rozstrzygnięciu Reklamacji Klient zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie bądź w inny sposób wskazany przez Klienta.

 

Formularz reklamacji

 

Zwrot produktów

– odstąpienie od umowy

 1. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje jedynie Klientom niebędącym Przedsiębiorcami.
 2. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
 3. W wyniku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
 4. Klient w ciągu 14 dni zobowiązany jest złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wzór dostępny na stronie internetowej Sklepu lub załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta bądź własne oświadczenie) pisemnie na adres LUGANO Agnieszka Rzepnikowska Monika Simon Sp. j., Gałków Mały ul. Towarowa 19, 95-041 Gałków Duży lub na adres e-mail: lugano.sklep@gmail.com, biuro@lugano.com.pl.

Termin złożenia oświadczenia liczony jest następująco:

 1. a) zakup pojedynczego towaru – od dnia otrzymania towaru,
 2. b) zakup kilku towarów dostarczanych osobno – od dnia otrzymania ostatniego towaru,
 3. c) usługa – data zawarcia umowy.
 4. Zwracany Produkt w ciągu 14 dni liczonych od złożenia oświadczenia należy odesłać na adres: LUGANO Agnieszka Rzepnikowska Monika Simon Sp. j., Gałków Mały ul. Towarowa 19, 95-041 Gałków Duży lub dostarczyć osobiście pod ww. adres.

 

W przypadku zwrotu pokrowce na fotele samochodowe produkt należy przesłać na adres: LUGANO Agnieszka Rzepnikowska, Monika Simon Sp.j. filia w Stromcu, ul. Piaski 2, 26-804 Stromiec.

Do przesyłki prosimy dołączyć dowolny dowód potwierdzający fakt zawarcia umowy sprzedaży (np. paragon, faktura, potwierdzenie dokonania wpłaty).

 1. Czynności wymienione w pkt 4 i 5 Klient może wykonać jednocześnie.
 2. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, które zostało złożone drogą elektroniczną (w wiadomości e-mail lub w formie papierowej na adres Klienta).
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do sprawdzenia otrzymanego produktu przed dokonaniem zwrotu pieniędzy. Taka procedura eliminuje możliwość zwrotu towaru przez kupującego za pobraniem.
 4. W miarę możliwości, Klient dokonuje zwrotu Produktu w oryginalnym opakowaniu.
 5. Koszt odesłania Towaru do Sprzedawcy ponosi Klient.
 6. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci wszystkie dokonane przez niego płatności, tj. cenę Produktu i poniesiony przy zakupie koszt wysyłki. W przypadku, gdy wraz z oświadczeniem odstąpienia od umowy nie został odesłany Produkt, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.
 7. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w czasie zakupu, chyba że zostanie zaznaczony przez Klienta inny sposób zwrotu.
 8. Odstąpienie od umowy nie przysługuje Klientowi, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 9. Możliwość odstąpienia od umowy nie obejmuje również sytuacji, w której Klient zapoznał się z Produktem na Stronie Internetowej, ale zakupił go (czyli wybrał i dokonał płatności) przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy. W takim przypadku nie doszło do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość. Transakcja nie dotyczy przepisów o odległość

 

Formularz odstąpienie od umowy

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl