RODO

RODO – klauzula informacyjna dla klientów Sklepu internetowego

www.lugano.sklep.pl

 

 

 1. Co to jest RODO?

RODO to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych stosowanego od 25 maja 2018r. w całej Unii Europejskiej. Wprowadza ono wiele zmian dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym również dla osób których te dane dotyczą.  

 

 1. Czym są dane osobowe?

Danymi osobowymi są wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej bądź możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Zidentyfikowaną osobą fizyczną może być np. Klient sklepu internetowego, który podał swoje dane   do wysyłki towaru.

 

 1. Dlaczego przetwarzane są dane osobowe?

Sklep internetowy przetwarza Państwa dane osobowe w celu zrealizowania złożonego zamówienia,   wystawienia faktury, zrealizowania umowy prowadzenia Konta Klienta, dochodzenia swoich roszczeń czy przekazania informacji o własnych produktach czy usługach. 

 

 1. Skąd pochodzą dane osobowe?

Dane osobowe przekazywane są przez Państwo, w czasie zakładania konta Klienta lub podczas składania zamówienia. 

 

 1. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Nie. Podanie przez Państwa danych jest czynnością dobrowolną. Jednakże ich nie podanie skutkuje niezawarciem umowy.   

 

 1. Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania?

Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych może być:

 1. a) zawarta z Państwem umowa (sprzedaży, założenia konta Klienta) w celu jej wykonania,
 2. b) przepis prawa, tj. 86 § 1 w zw. 70 § 1 Ordynacji podatkowej oraz art. 74 ustawy o rachunkowości w celach podatkowych i rachunkowych,
 3. c) uzasadniony interes administratora w celu przekazania informacji o własnych produktach i usługach a także dochodzenia roszczeń.

 

 1. Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma LUGANO Agnieszka Rzepnikowska, Monika Simon Sp. j. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się pisemnie na adres: Gałków Mały, ul. Towarowa 19, 95-041 Gałków Duży; mailowo: biuro@lugano.com.pl, bądź telefonicznie: 44 714 02 85.

 

 1. Jaki rodzaj danych osobowych jest przetwarzany?

Sklep internetowy przetwarza dane związane z:

- identyfikacją tożsamości Klienta (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres wysyłki, NIP, numer telefonu, adres e-mail),

- przeprowadzoną transakcją (numer, data i przedmiot zamówienia, data wysyłki i odbioru numer przewozowy),

- finansami (kwota zamówienia, sposób płatności).

 

 1. Kto jest odbiorcą danych osobowych?

Państwa dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 1. a) firmy kurierskie
 2. b) Poczta Polska S.A.
 3. c) banki, systemy płatności online,
 4. d) podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 

 1. Czy dane będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Obecnie nie jest planowane przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

 1. Jak długo będą przechowywane dane?

Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do zrealizowania zawartej umowy sprzedaży, a po tym czasie przez okres:

- odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.

Dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu złożenia przez Państwa sprzeciwu takiego przetwarzania.

 1. Jakie prawa Państwu przysługują?
 2. a) prawo do dostępu do własnych danych,
  b) prawo do sprostowania danych,
  c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania,
  e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych, w tym profilowania,
 3. f) prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)
 4. g) prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

 

 1. Czy dane osobowe są przetwarzane w sposób automatyczny (w tym poprzez profilowanie)?
Nie. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w  formie profilowania.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl