Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

 

            Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszelkiego rodzaju informacji prywatnych oraz danych osobowych zebranych za pośrednictwem Strony Internetowej pod adresem  http://lugano.sklep.pl/.

 

 • 1 Przetwarzanie danych osobowych

 

 • 1 Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych jest firma LUGANO Agnieszka Rzepnikowska, Monika Simon Spółka Jawna. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się pisemnie na adres: Gałków Mały, ul. Towarowa 19, 95-041 Gałków Duży; mailowo: biuro@lugano.com.pl, bądź telefonicznie: 44 714-02-85.

 

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

 

 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

 1. Podstawą do przetwarzania danych osobowych może być:
 2. a) zgoda Klienta na otrzymywanie newslettera,
 3. b) zawarta umowa (sprzedaży, założenia konta Klienta) w celu jej wykonania,
 4. b) przepis prawa, tj. 86 § 1 w zw. 70 § 1 Ordynacji podatkowej oraz art. 74 ustawy o rachunkowości w celach podatkowych i rachunkowych,
 5. c) uzasadniony interes administratora w celu przekazania informacji o własnych produktach i usługach a także dochodzenia roszczeń.

 

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
 2. a) firmy kurierskie
 3. b) Poczta Polska S.A.,
 4. c) banki, podmioty oferujące płatności online,
 5. d) podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do zrealizowania zawartej umowy sprzedaży, a po tym czasie przez okres:

- odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.

Dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momenty złożenia przez Państwa sprzeciwu takiego przetwarzania.

 

 1. Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:
 2. zażądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych),
 3. zażądania sprostowania błędnych danych osobowych (art.16 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych),
 4. zażądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych)
 5. zażądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych),
 6. skorzystania z możliwości przeniesienia danych (art. 20 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych),
 7. złożenia sprzeciwu do przetwarzaniu danych osobowych (art. 21 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych),
 8. złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzorczego (art. 77  Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych).

 

Skorzystanie w powyższych praw umożliwia złożenie druku dostępnego na stronie Sklepu, na wyżej wskazany adres.

 

 1. Podanie przez Państwa danych jest czynnością dobrowolną, jednak jest konieczne do złożenia przez Klienta Zamówienia, rejestracji Konta, zapisania się do newslettera lub otrzymania informacji handlowych.
 2. Dane osobowe Klientów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 1. Państwa Dane mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA).

 

 • 2 Zabezpieczenie danych osobowych

 

 1. Administrator danych zapewnia Klientom Sklepu pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.
 2. W celu zabezpieczenia danych osób korzystających ze Sklepu internetowego, stosowany jest protokół SSL.
 3. Dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z wymogami wynikającymi z wyżej powołanej ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych.
 4. W celu zapewnienia zabezpieczenia ochrony danych osobowych osoby mające Konto na Stronie internetowej Sklepu posiadają indywidualny login i hasło. Zalecane jest zachowanie loginu i hasła w tajemnicy, w tym w szczególności nie przekazywanie tych danych osobom trzecim.

 

 • 3 Pliki cookies
 1. Na Stronie Internetowej Sklepu wykorzystywane są pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny na urządzeniu Klienta (na komputerze, telefonie lub innym) z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym. Pozwalają one na późniejszą identyfikację Klienta w przypadku ponownego połączenia ze Stroną Internetową z tego urządzenia, na którym zostały zapisane.
 2. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego, a ich głównym celem jest ułatwienie Klientowi korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz badanie ruchu Klientów.
 3. Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą Klienta. Zgoda może zostać wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, na urządzeniu wykorzystywanym przez Klienta do przeglądania zawartości Sklepu Internetowego.
 4. Klient może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce poprzez ustawienie blokady cookies lub ustawienie ostrzeżenia Klienta przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta. Informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej.
 5. Klient musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie plików cookies może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu.
 6. Wykorzystywane są pliki cookies pomagające analizować sposób korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego - Google Analytics, które dostarczane są przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).
 7. Gromadzone w ten sposób dane są anonimowe i mają charakter zbiorczy, czyli pozbawione są cech mogących zidentyfikować osobę korzystającą ze Sklepu Internetowego.
 8. Wykorzystywane są dwa typy plików cookies:
 9. a) sesyjne (tymczasowe) - przechowywane są na urządzeniu użytkownika do momentu przeglądania strony bądź zamknięcia przeglądarki internetowej,
 10. b) trwałe- przechowywane są na urządzeniu użytkownika przez czas zdefiniowany w samym pliku np. 182 dni, 730 dni lub do momentu skasowania przez użytkownika.

 

 • 4 Postanowienia końcowe
 1. Na Stronie Internetowej Sklepu mogą być zawarte odnośniki do innych stron WWW. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. W tym przypadku po przejściu na inne strony, należy zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.
 2. W związku z ciągłym postępem technologicznym, a także w przypadku zmiany przepisów prawa, zmian dotyczących przetwarzania danych osobowych, zasady określone w niniejszej Polityce prywatności mogą ulec zmianie. O zaistnieniu takiej sytuacji użytkownik zostanie poinformowany nie później niż 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez umieszczenie nowej treści na Stonie Internetowej Sklepu.
 3. Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony prywatności Klientów Sklepu, w szczególności danych osobowych należy zgłaszać na adres e-mail lugano.sklep@gmail.com, biuro@lugano.com.pl bądź telefonicznie 788-546-354, 44  714-02-85,  44 714-04-85.

Wniosek o realizację praw

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl